عضویت ورود

مقالات | مقاله

اینجا نیویورک سیتی است

عکاس خیابانی با خلق و خوی و شخصیت من به خوبی جور در می‌آید. من عاشق طبیعت خوانگیخته و غیر قابل پیش‌بینی این شاخۀ عکاسی هستم. هیجان انگیز است که با یک دوربین پایم را از در بیرون بگذارم، بدون اینکه بدانم باید به چپ بروم یا به راست؟ به بالای شهر بروم یا به مرکز شهر؟ عدم اطمینانی که در سر پیچ بعدی نهفته است، مرا به جلو می‌راند. من به گونه‌ای بسیار ادراکی عکس می‌گیرم؛ از این رو باید همیشه انتظار واقعۀ بعدی را داشته باشم و خوش اقبالی دوست من است.

 اینجا نیویورک سیتی است عکس و متن : استن راچر ترجمه قدس ایران هدایتی مأخذ: نشریه لنزورک شماره ۹۷ از آنجایی که مجذوب رفتار  آدم‌های هستم، همیشه از تماشای مردمی که ...
	این است اتحادیهْ عکس

این است اتحادیهْ عکس

نوشتۀ:  مِری پانتسر Mary Panzer ترجمۀ: شیرین حکمی «اتحادیۀ عکس» چه بود؟ مکانی برای عکس گرفتن، دیدن عکس‌ها، شرکت در کلاس‌ها، دوست‌ پیدا کردن. این اتحادیه در ...
بررسی و طبقه‌بندی نشان و نقش‌ها در « مقوای عکس»ها

بررسی و طبقه‌بندی نشان و نقش‌ها در « مقوای عکس»ها

بررسی و طبقه‌بندی نشان و نقش‌ها در « مقوای عکس»ها درک صحیح نقوش و آیتم‏های مربوط به تزیین «مقوای عکس»ها، در واقع نیاز به پژوهش خیلی قبل تر از ابداع نخستین شاسی منقوش ...
گاهی به عکس‌های احسان تحویلیان

گاهی به عکس‌های احسان تحویلیان

نگاهِ مدوسا[1] نگاهی به عکس‌های احسان تحویلیان، گالری آپادانا، اصفهان علیرضا ارواحی اشیای پیرامون به چیزی آگاه نیستند، ولی در خود یادهایی را نهان و حافظه‌ای به‌اندازة عمرشان ...
یک دهه عکاسی مستند اجتماعی در مشهد

یک دهه عکاسی مستند اجتماعی در مشهد

یک دهه عکاسی مستند اجتماعی در مشهد ابراهیم بهرامی بررسی زوایاو ابعاد فعالیت های هنری در یک دورة زمانی و مکانی خاص ،علاوه بر اینکه نگرش‌های رو به جلو را ترسیم می کند ، تحلیل و باز نگری ...