عضویت ورود

نقد | نقد فیلم

نگاهی به فیلم مستند عکس ناتمام

به مناسبت نمایش فیلم در خانۀ هنرمندان

نگاهی به فیلم مستند عکس ناتمام

نگاهی به فیلم مستند عکس ناتمام  به مناسبت نمایش فیلم در خانۀ هنرمندان فیلم مستندی که عمید راشدی و تورج ربّانی دربارۀ بهمن جلالی ...