عضویت ورود

نقد | نقد کتاب‌

دیستوپیای «انزلی» و مکان نگاری انتقادی

پیرامونِ کتاب انزلیِ مهدی وثوق نیا

دیستوپیای «انزلی» و مکان نگاری انتقادی

درزمانهٔ صفرویک ودست‌آوردهای گاه خلق‌الساعه وبی‌پشتوانه و بی‌هنگامیِ توفیقاتِ مقطعی برخی عکاسان و منتسبینِ به عکاسی، چه در حوزهٔ تولید و چه درمحدودهٔ اجرا و نمایش و مدیریت ارایهٔ ...
نگاهی به کتاب بوطیقای عکاسی

نگاهی به کتاب بوطیقای عکاسی

بوطیقای عکاسی، تجزیه و تحلیل، توصیف، تفسیر و نقد عکس، نگارش داریوش محمد خانی سال گذشته از سوی مؤسسهٔ انتشاراتی جمال هنر منتشر و در نشریهٔ شمارهٔ ......عکس نیز معرفی شد. در ارتباط با این کتاب گفت و ...