عضویت ورود

نقد | نقد نمایشگاه

آثار-آزار۱

در بارهٔ فتو مونتاژهای رسول کمالی

آثار-آزار۱

هم‌سو نشدن با روایت‌ها و نگاه‌های منقطع و گذرای مخاطب به آثار مجموعهٔ «سرداب‌ها» می‌تواند نشئت‌گرفته از ترس‌های «ناخودآگاه» باشد، ترس‌هایی که معمولاَ به «تابو»ها برمی‌گردد

مقالهٔ پیش روی به درگیری ابژه - سوژه می‌پردازد که سهم هر کدام در هر لحظه تغییر می‌کند. مدیوم‌های کثیری که در هنر شکل می‌گیرد نقش‌های متفاوتی در این درگیری دارد. عده‌ای رو به سوژه دارند ...