عضویت ورود

رویدادهای عکاسی

+ بایگانی رویدادهای عکاسی
نمایشگاه گروهی عکس در گالری فرشته

نمایشگاه گروهی عکس در گالری فرشته

نمایشگاه گروهی عکس در گالری فرشته 
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان:«آن»، به کوشش
صالحه ...
ادامه مطلب
نمایشگاه گروهی عکس در مشهد

نمایشگاه گروهی عکس در مشهد

نمایشگاه گروهی
عکس در مشهد
نمایشگاه گروهی عکسی با عنوان: «گاهی نگاهی» از روز یکشنبه
۷ ...
ادامه مطلب
نمایشگاه گروهی عکس در آموزشگاه هگمتانه

نمایشگاه گروهی عکس در آموزشگاه هگمتانه

نمایشگاه گروهی عکس در آموزشگاه هنری هگمتانه
«هفت من» عنوان نمایشگاهی از آثار هنرجویان عکاسی ...
ادامه مطلب
نمایشگاه عکس درشهریار

نمایشگاه عکس درشهریار

نمایشگاه گروهی عکس در شهریار
نمایشگاه گروهی عکس «دیدمان» کاری از هنرجویان عکاسی آکادمی کاندید، ...
ادامه مطلب