عضویت ورود

رویدادهای عکاسی

+ بایگانی رویدادهای عکاسی
پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی در موزۀ عکسخانۀشهر

پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی در موزۀ عکسخانۀشهر

همزمان با بازگشایی مجدد موزۀ عکسخانۀ شهر، نمایشگاهی از پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی، از 10 تا 20 ... ادامه مطلب
کتاب چهره‌های معاصر آذربایجان منتشر شد

کتاب چهره‌های معاصر آذربایجان منتشر شد

کتاب عکس چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی‌ آذربایجان، به کوشش محمد هادیان با مقدمۀ دکتر هادی شفائیه، ... ادامه مطلب