عضویت ورود

رویدادهای عکاسی | کتاب و نشر

کتاب «ده سال صد عکس» منتشر شد

کتاب «ده سال صد عکس» منتشر شد

کتاب «ده سال صد عکس» منتشر شد مجموعه عکس‌های انجمن عکاسان شهریار با نام کتاب «ده سال صد عکس» به کوشش هادی صمدی و ترجمه مریم وزیری، توسط انتشارات گرایش تازه منتشر شد . این کتاب به دو ...