عضویت ورود

تاریخ عکاسی | تاریخ عکاسی ایران

بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار

بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار

بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار نقاشی ایرانی در اواخر دورۀ صفوی تحت‌تأثیر نقاشی اروپایی قرار گرفت. ژرفانمایی وبه کارگیری سایه- روشن و واقع‌گرایی ...
تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی

تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی

اگرچه تا به امروز در کشف داگرئوتیپ ایرانی موفقیتی حاصل نگردیده است، اما وجود تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ‌های خارجی و کشف نکته‌های ثبت شده در ارتباط با ایرانی و داگرئوتیپ در تألیف‌ها و نشریه‌های ...
تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی «کالوتیپ»

تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی «کالوتیپ»

«ویلیام هنری فاکس تالبوت W.H.F.Talbot» ابداع‌کنندهٔ شیوهٔ عکاسی «کالوتایپ» (عکاسی روی کاغذ)، یکی از دانشمندان و شرق‌شناسان برجستهٔ قرن نوزدهم انگلستان بود. وی هم‌چنین آشنا به زبان هیروگلیف، ...
حکایت عکسبرداری از واقعهٔ ترور شاه

حکایت عکسبرداری از واقعهٔ ترور شاه

در پانزدهم بهمن ماه هر سال، جشن باشکوهی جهت تأسیس دانشگاه تهران با حضور محمدرضا شاه و مدعوین از قبیل هیئت دولت، رجال کشوری، نمایندگان خارجی، استادان، امراء ارتش و خبرنگاران عکاس برپا می شد. ...