عضویت ورود

تاریخ عکاسی | تاریخ عکاسی جهان

ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

 ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر ▼نوشته: ویکی گلدبرگ و رابرت سیلبرمن ترجمه: مستانه حسینی زاد مأخذ: کتاب عکاسی در آمریکا، یک قرن از ...
نظارت، و عکس به عنوان مدرک

نظارت، و عکس به عنوان مدرک

نظارت و عکس به عنوان مدرک ▼ نوشته: ویکی گلدبرگ و رابرت سیلبرمن ترجمه: مستانه حسینی زاد مأخذ: کتاب عکاسی در آمریکا، یک قرن از تصاویر تقریباً از لحظهٔ ...
بازنگری تاریخ‌ عکاسی‌

بازنگری تاریخ‌ عکاسی‌

▼ نوشتهٔ:جوآن‌ فونتکوبرتاترجمهٔ: طاهره بهادران جوآن‌ فونتکوبرتا، عکاس، سخنران‌ دانشگاه‌ و مدیر مسؤول‌ ‌ نشریهٔ فتوویژن است که در چند شمارهٔ اخیر شاهد چاپ و تحلیل عکس‌هایش در ...
عکاسی و جنگ:اولین برخورد

عکاسی و جنگ:اولین برخورد

عکاسی و جنگ:اولین برخورد در نیمه دوم قرن نوزدهم ,عکاسان با دو فرصت برای ورود به میدان جنگ مواجه شدند:«جنگ کریمه»۱(۱۸۵۳-۱۸۵۵) و«جنگ داخلی آمریکا»۲(۱۸۶-۱۵۸۶).در ابتدا,این عکاسان در کنار ...